Fear.The.Walking.Dead.S02E01.HDTV.x264-KILLERS[ettv] | Happy Town | IMDb: 5.1 HD They Remain

Lucia pdf

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8
 
 

Slides

  1. måndag 15 december 14 2. måndag 15 december 14 3. Lucia måndag 15 december 14 4. Lucia Ljusbärande flicka från Italien måndag 15 december 14 5. Luciafakta…
Share
Transcript
 • 1. måndag 15 december 14
 • 2. måndag 15 december 14
 • 3. Lucia måndag 15 december 14
 • 4. Lucia Ljusbärande flicka från Italien måndag 15 december 14
 • 5. Luciafakta måndag 15 december 14
 • 6. Luciafakta En vacker flicka som bodde i Syracusa i Italien. Hon var kristen - vilket var förbjudet på den tiden i Italien. Lucia hade fått pengar för att gifta sig - hon gav pengarna till de fattiga i staden. Kejsarens soldater grep henne och brände henne på bål och stack henne med svärd. Den 13 december år 304. måndag 15 december 14
 • 7. Luciafakta måndag 15 december 14
 • 8. Luciafakta Efter sin död kallades Lucia för helgon - sankta Lucia. Firas idag med att ge bröd till fattiga. Vår Lucia är en blandning av olika seder från bl a Tyskland. Kronan symboliserar elden och det röda bandet blodet. Första Lucian i Sverige var på 1700-talet. Luciatåg startades i Västergötland i början av 1900-talet. På 1930-talet började man att rösta fram Lucia varje år. måndag 15 december 14
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks