Before The Border | Search Engine Marketing | الصور الفوتوغرافية

Pilvisiirtymä-webinaari 24.4.2018

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 15
 
  24.4.2018 pidetyssä Pilvisiirtymä-webinaarissa käytiin läpi, miten pilvisiirtymä onnistuu käytännössä ja miten saatte kaikki hyödyt irti liiketoimintajärjestelmästänne.
Share
Transcript
 • 1. Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 24.4.2018 Jani Rauhala & Leo Merikallio
 • 2.  Viimeinen kerta tehdä suurta versiopäivitystä  Microsoft on valinnut pilven pääkehityssuunnakseen – pilvipalvelussa olet mukana tässä kehityksessä  Pilvi on nykyaikainen tapa tukea liiketoimintaprosesseja:  Isoista versiopäivityksistä jatkuvaan kehitykseen  Paikallaan pitämisestä liiketoiminnan kasvuun  IT:stä liiketoimintaprosessien kehittämiseen  Tietoliikennehaasteista sama-data-kaikissa-laitteissa-kaikkialla –maailmaan  Yrityskohtaisuudesta globaaliin skaalaan turvallisuudessa ja tehokkuudessa Miksi pilvipalveluun?
 • 3. Microsoftin strategia: Cloud First - Mobile First
 • 4. Microsoft- pilvi- palveluiden tukijalat = 3 yhteen- toimivaa pilvipalvelua
 • 5. Microsoft- pilvi- palveluiden tukijalat = 3 yhteen- toimivaa pilvipalvelua
 • 6. CRM ERP Seuraavan sukupolven liiketoimintasovellukset
 • 7. Microsoft Dynamics 365 Liiketoimintaratkaisujen muutos digiaikakaudella
 • 8. Dynamics 365 liiketoimintaprosessien tuki Tarkoitusta palvelevat liiketoimintasovellukset Sales Opportunity management Social selling Content collaboration Mobile sales Planning & management Intelligence Customer Service Omni-channel Portal Agent enablement Onsite service Knowledge Intelligence Marketing ClickDimensions Intelligence Field Service Scheduling and dispatch Asset and warranty management Service agreements Inventory management Mobile Intelligence Project Service Automation Opportunity management Resource management Time and expenses Project planning Team collaboration Customer billing Intelligence Operations Retail Procurement and sourcing Supply chain management Project accounting Human capital management Manufacturing Financial management Intelligence
 • 9. Tuotestrategia FinanceSales OperationsMarketing Service Talent Customers Products People
 • 10. Dynamics 365 Call Center - konsoli Markki- noinnin ohjaus Kenttä- huolto Asiakas- tyytyväi- syys Office 365  Skype Skype for Business Asiakkai -den itse- palvelu Yrityksen sisäinen SoMe SoMe- kanavien kuuntelu Mobiili- sovelluk- set Asiakas- portaalit Asiakaskokemuksen hallinnan osa-alueita Pelillistä - minen Projekti- hallinta Analytiik - ka
 • 11. Moderni, mobiili prosessi Office 365 & Dynamics 365 & mobiliteetti
 • 12. Yhdistetyt prosessit ja data: Dynamics 365 LinkedIn Kumppaniratkaisut Ennuste Laitteiden ylläpito Asiakkuudet Palvelu- pyyntö Tilaukset Tukitapaus Toimitukset Tapaamiset Dokumentit Kalenteri Sähkö- posti Tehtävät Viestit Ihmiset Tallennus- tila Suhteet Kyvyt Työkontaktit Työhistoria Talentti Potilaat Tuotteet Markkinointi Suunnitelmat Laite- data Myyntimahdollisuudet
 • 13. Pilvipohjaisen järjestelmän edut:
 • 14.  Parannettu tietoturva  Asiakas omistaa oman datansa. Tieto voidaan kryptata omalla avaimella. Two-pass – kirjautumismahdollisuus suoraan alustalla.  Heti edullisemmat kustannukset  Paremmin jaksotettu kustannusjakauma (”Pay as you go”)  Ei kalliita kynnysmaksuja (CRM palvelinlisenssi, SQL Server lisenssi, Konesali/hostauskulut)  Lisenssien (=käytön) skaalautumismahdollisuudet molempiin suuntiin  Ei tarvitse enää ostaa omaksi kalliita käyttäjälisenssejä ja maksaa niistä erillistä ylläpitomaksua  Parempi ROI  Parempi kilpailuetu 16
 • 15.  Vaivattomampi ylläpito  Automaattiset tuotepäivitykset  Aina ajan tasalla oleva versio  Vältetään usein toistuvat kalliit tuotepäivitysprojektit.  Ei jäädä kiinni vanhaan versioon mm. syistä että päivitys olisi kallista, vaatisi paljon selvitystyötä tai uusien integraatioiden tekemistä.  Automaattiset päivittäiset varmuuskopiot  4 kopiota kahdessa eri Eurooppalaisessa konesalissa.  Asiakkaan dataa ei louhita.  Joustavuus;  IT-henkilöille mahdollisuus tuoda liiketoiminnan kaipaamat ominaisuudet nopeasti käyttöön. Mahdollistaa nopean reagoinnin liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. 17
 • 16.  Valmis integraatio Office 365 -tuottavuustyövälineisiin  Yli miljoona käyttäjää pelkästään Suomessa.  Dynamics 365 pilven ylläpito samasta Office 365 hallintaportaalista.  Mobiliteetti  Tänä päivänä oleellinen osa liiketoimintaa. Pilviratkaisuissa saadaan natiivisti heti käyttöön, myös tietoturva ja monilaiteympäristö huomioiden. 18
 • 17.  Kaikki uudet ominaisuudet käytössä ennen On-Premise -asiakkaita  Mielenkiintoisimmat ominaisuudet jopa puoli vuotta aikaisemmin käyttöön.  Osa uusista ominaisuuksista on pelkästään pilvipohjaisia.  Räätälöintitarpeiden minimoiminen  Kuunteleva tuotekehitys ja osaavat konsultit voivat implementoida suurimman osan asiakastarpeista ilman erillisohjelmointia.  Vakio-ominaisuuksia hyödyntämällä voidaan välttää usein toistuvat testaukset päivityksiin liittyen.  Päivityksen esteet/hidasteet poistuvat.  Vähentämällä räätälöintiä paranee myös toimittajariippumattomuus 19
 • 18.  GDPR-valmis  Microsoftin pilvipalvelut täyttävät pääosin jo GDPR-vaatimukset, ja myös sen ulkopuolelta tiukimmatkin EU tietosuojaklausuulit. Täysi GDPR-valmius on ennen toukokuuta 2018.  Azuren tekoälypalvelut heti käytössä  Asiakassuhteen analyysit, sähköpostiavustin, tuotesuositukset, sentimenttianalyysit yms. suoraan päivittäisissä työvälineissä. 20
 • 19. Mitä Dynamics 365 – palvelun kuukausihinta sisältää  Palvelinympäristön ja -raudan  Korkea saatavuus ja ympäristön joustavuus kuormituksen mukaan  Alustapalvelimet ja niiden lisenssit (mm. Windows & SQL Server)  Alustaohjelmistojen versiohallinnan ja päivitykset  Ympäristön monitorointi, varmuuskopiointi ja palautustoiminnot  Infrastruktuuriohjelmistot ja niiden ylläpito (virustorjunta ja palomuurit)  Power Apps ja Flow –lisenssit (+Power BI –lisenssi OPS –puolella)  Sandboxit (kehitys ja testaus) ja tallennustilaa  Dynamics 365 –tuotteiden lisenssit (joiden osuus kk–hinnasta on siis muutamia kymmeniä prosentteja)
 • 20.  Pienempi hinta – Pienemmät käyttöönottoprojektit ja -kulut  Parempi tietoturva – Luotettavuus; kryptattu ja varmuuskopioitu tieto  Ajantasaisemmat palvelut – Aina tuorein versio käytössä  Pienemmät ylläpidon riskit – Skaalautuu käytön mukaan. Taattu uptime.  Pienemmät taloudelliset riskit – Ei kynnysmaksuja. Maksu vain käytöstä.  Ei kalliita päivitysprojekteja – Viimeinen ”iso” päivitys onprem --> online  Mobiliteetti valmiina – Käytä mistä tahansa, millä tahansa laitteella  Tekoälypohjaiset avustimet – Korvaamaton apu kaikessa tekemisessä Yhteenveto pilvipalveluiden eduista 22
 • 21. Pilvisiirtymä Miten varmistaa liiketoimintaetujen saaminen? Pilvisiirtymä Käyttötuki Jatkokehitys • Tehokas, paketoitu siirtyminen pilveen • Lisäoptiona esim. lisäkonversiot, lisämäärittelyt, AD-tunnusten käyttö, PowerBI-liitäntä • Liiketoiminta-arvon saamisen varmistaminen • Sujuva tuotanto Kartoitus- työpaja
 • 22. Kiitos!
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks