Templates | Instrumental Collection Music | BD Boku no Hero Academia Season 2 Subtitle Indonesia

Pyramiderna pdf

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7
 
 

Slides

  1. Pyramider geometriskt byggnadsverk söndag 30 november 14 2. Pyramidfakta Mest kända är pyramiderna i Giza, Egypten. Pyramid = geometrisk form Den äldsta pyramiden…
Share
Transcript
 • 1. Pyramider geometriskt byggnadsverk söndag 30 november 14
 • 2. Pyramidfakta Mest kända är pyramiderna i Giza, Egypten. Pyramid = geometrisk form Den äldsta pyramiden är ca 5000 år gammal. Pyramider byggdes som gravar för Farao och skulle likna en trappa till himlen. Farao Cheops pyramid är den mest berömda och högsta, 147 meter. söndag 30 november 14
 • 3. Pyramidfakta Man tror att det tog 20 år för 100 000 människor att släpa upp 2 miljoner stenblock på plats. Varje block väger 2500 kg! Egyptier trodde att man kunde ta med sig saker ini döden - begravdes därför med guld, vapen, möbler...och ibland husdjur. söndag 30 november 14
 • 4. Pyramidfakta Man tror att det tog 20 år för 100 000 människor att släpa upp 2 miljoner stenblock på plats. Varje block väger 2500 kg! Egyptier trodde att man kunde ta med sig saker ini döden - begravdes därför med guld, vapen, möbler...och ibland husdjur. söndag 30 november 14
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks