جناح آنلاین
خبر ازکنکور - نسخه قابل چاپ

+- جناح آنلاین (http://janahonline.ir)
+-- انجمن: گپ خودموني (http://janahonline.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: گپ خودموني (http://janahonline.ir/forumdisplay.php?fid=20)
+--- موضوع: خبر ازکنکور (/showthread.php?tid=2758)خبر ازکنکور - مهسان1379 - ۱۴ام آذر ۱۳۹۵

اگم راستن اونایی که تازه نهم و دهم رفتن کنکور شون نی. کنجکاوم بدونم .فکر اکنم اگه کنکورنبی حق ضایع ابو.


RE: خبر ازکنکور - vahid - ۱۵ام آذر ۱۳۹۵

ا قانونه خیلی وقته اگت، اول شواگت بر سال 90 بعد نادنم بر 95 و کلا هیچ وقت اجرایی نبده، احتمالا بر سالهای بعد هم اجرایی نبه


RE: خبر ازکنکور - مهسان1379 - ۱۵ام آذر ۱۳۹۵

گرفتارم والله.