رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
یک معما
#11
ببینیدکرایه هتل میشه 70 دلار پس باید جوابش بشه 70 نه 75.
درباره ی این جوابی که شما دادین باید بگم ما نباید از 75دلار 2دلار رو کم کنیم چون اون پول یه جورایی برای کرایه هتل خرج شده یعنی آن سه مرد آن پول را پر داخته اند ما باید در اینجا 3دلار را کم کنیم چون آن پول خرج نشده است و إه آن افراد باز گردانده شده است و 75 منهای 3 میشود 72 که تقسیم بر سه میشود 24.
پاسخ
#12
آره راست میگی. حواسم نبود اصلا.

حالا معما بعدیتون Smile
پاسخ
#13
(۶ام اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۳۰)ابراهیم77 link نوشته: ببین اینا رو که منخودم گفتم
ببین کجای اون اشتباهه درستشو بگو
راستش خودمم گیج شدم! Smileمن نمیدونم کجاشو اشتباه گفتم.کلا قاطی کردم.
پاسخ
#14
خودتو درگیر اون مسئله نکن بیا اینو جواب بده.
ﻳﮏ ﻇﺮﻑ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ?9 (ﻧﻪ)?ﻟﻴﺘﺮ ﻭ ﻳﮏ ﻇﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ?4 (ﭼﻬﺎﺭ)?ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺍﺭﻳﻢ.?ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎً?6 (ﺷﺶ)?ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻲ ﮐﻪ?9 (ﻧﻪ)?ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ؟
اضافه کنم یک بشکه آب هم داریم.
پاسخ
#15
(۷ام اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۴۴)ابراهیم77 link نوشته: خودتو درگیر اون مسئله نکن بیا اینو جواب بده.
ﻳﮏ ﻇﺮﻑ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 9 (ﻧﻪ) ﻟﻴﺘﺮ ﻭ ﻳﮏ ﻇﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 4 (ﭼﻬﺎﺭ) ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺍﺭﻳﻢ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎً 6 (ﺷﺶ) ﻟﻴﺘﺮ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﻲ ﮐﻪ 9 (ﻧﻪ) ﻟﻴﺘﺮ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ؟
اضافه کنم یک بشکه آب هم داریم.
این رو من جواب میدم ولی این رو از قبل میدونستم .
1. اول دو بار ظرف 4 لیتری رو پر میکنیم و میریزیم تو 9 لیتری . یعنی 8 لیتر داخل 9 لیتری

2.بار دیگه ظرف چهار لیتری رو پر میکنیم و میریزیم تو 9 لیتری تا پر بشه . یعنی 3 لیتر داخل 4 لیتری و 9 لیتر در 9لیتری

3.حالا 9 لیتری رو خالی میکنیم

4.ظرف 4 لیتری که سه لیتر در ان اب دارد رو میریزیم تو 9 لیتری یعنی الان 9 لیتری فقط 3 لیتر اب داره.

5.دوباره ظرف 4 لیتری رو پر میکنیم و میریزیم تو 9 لیتری یعنی 9 لیتری الان 7 لیتر اب داره.

6.بار دیگر 4 لیتری رو پر میکنیم و الان میریزیم تو ظرف 9 لیتری که 7 لیتر اب داره تا پر بشه . یعنی دو لیتر تو ظرف چهار لیتری میره تو 9 لیتری و پر میشه و 2 لیتر تو ظرف چهار لیتری میمونه.

7. دوباره ظرف 9 لیتری رو خالی میکنیم

8.خوب اون ظرف 4 لیتری که دو لیتر اب داره رو میریزیم تو 9 لیتری و چهار لیتری رو دوباره پر میکنیم و الان سر جمع میشه 6 لیتر.


پاسخ
#16
با تشکر از جواب شما
بهتر بود نگی و میزاشتی یه نفر خودش فکر کنه جواب رو بگه.
پاسخ
#17
معمای سه چراغ و سه کلید
?ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﮑﺪﺍﻡ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎ?*ﺳﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ*?ﻭ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﻳﮕﺮ?*ﺳﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﺑﺮﻕ*?ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻴﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﻠﻴﺪ ﮐﺪﺍﻡ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ.
*ﺍﻟﻒ:*?ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻴﺪ.
*ﺏ:*?ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻗﻲ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﻮﻳﺪ. ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﻳﺪ.
*ﺝ:*?ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﮐﺴﻲ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ.
*ﺳﻮﺍﻝ:*?ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻴﺪ ﮐﺪﺍﻡ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ؟ (ﻣﺜﻼ‌: ﮐﻠﻴﺪ ﻭﺳﻄﻲ ﻻ‌ﻣﭗ ﻭﺳﻂ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﮐﻨﺎﺭﻱ ﺭﺍ ؟ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.)
*ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻲ:*?ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﻲ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻴﺪ.
?
پاسخ
#18
(۷ام اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۵)ابراهیم77 link نوشته: معمای سه چراغ و سه کلید
ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﻫﻴﭽﮑﺪﺍﻡ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻳﮏ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎ *ﺳﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ* ﻭ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﻳﮕﺮ *ﺳﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﺑﺮﻕ* ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻴﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﮐﻠﻴﺪ ﮐﺪﺍﻡ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﮑﻨﺪ.
*ﺍﻟﻒ:* ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻴﺪ.
*ﺏ:* ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻗﻲ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﻮﻳﺪ. ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﻳﺪ.
*ﺝ:* ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﮐﺴﻲ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻱ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ.
*ﺳﻮﺍﻝ:* ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻴﺪ ﮐﺪﺍﻡ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ؟ (ﻣﺜﻼ‌: ﮐﻠﻴﺪ ﻭﺳﻄﻲ ﻻ‌ﻣﭗ ﻭﺳﻂ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﭼﺮﺍﻍ ﮐﻨﺎﺭﻱ ﺭﺍ ؟ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.)
*ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﺋﻲ:* ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﻲ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻴﺪ.
خیلی سادست Smile
اول یکی از کلیدها رو روشن میکنیم و بعد از یه مدت کلید رو خاموش میکنیم.بعد یه کلید دیگه رو روشن میکنیم.خب حالا باید زحمت بکشیم به اتاقی که چراغا هستن بریم.
کلید دومی که روشن کردیم مربوط به چراغیه که روشنه!بعد یه دست به سر و صورت دو لامپ دیگه میکشیم هر کدوم گرم بود مربوط به کلید اولیه که روشن کردیم.کلید چراغ سوم هم که مشخصه دیگه.اون کلیدیه که روشن نکردیم!? Wink
پاسخ
#19
آفرین جوابت درسته جایزت هم اینه که معمای بعدی رو نو بگی.
پاسخ
#20
این معما رو میتونین با استفاده از اصل استقرای ریاضی هم حل کنین(اونایی که جبر خوندن میدونن چی میگم).حالا شما از هر روشی خواستین حل کنین:

- ۱۰۰ نفر آدم با هوش در یک سالن زندانی هستند.
- حداقل یک نفر و حداکثر همه آنها دارای یک خال بر روی صورتشان هستند.
- هیچ کدام از این افراد نمی دانند که آیا خود دارای خال هستند یا نه.
- به آنها گفته شده که به ازای هر آدم خال دار یک شبانه روز (نه کمتر و نه بیشتر) مهلت دارند که آدم های خال دار از سالن بیرون بیایند.
- این افراد نمی توانند هیچ ارتباطی با افراد دیگر موجود در سالن برقرار کنند.
- تنها ارتباط موجود دیدن صورت افراد دیگر است.
- به هیچ امکانی هم دسترسی ندارند که صورت خود را ببینند.
- خلاصه پیغام و پیام و آینه و …. ممنوع است.
- تعداد افراد خال دار معلوم نیست.
سؤال : با چه روشی ممکن است که فقط افراد خال دار در پایان مهلت تعیین شده (n روز به ازای n خال دار) از سالن خارج شوند؟
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 2 مهمان