خبرهای کوتاه جناح آنلاین
+( 165 روز پیش ) شرکت گاز به جاده خور جناح بازگشت!! + عکس

به گزارش جناح آنلاین، اخیرا تعدادی از دستگاههای راهسازی مربوط به یک شرکت پیمانکاری جهت احداث خط لوله گاز ۵۶ اینچی آفتاب در راه خور جناح مستقر شده اند.
نگرانی های مردم و پیگیری جناح آنلاین...صفحه قدیمی تر