خبرهای کوتاه جناح آنلاین
+( 164 روز پیش ) یک منبع آگاه شرکت گاز: احداث خط لوله گاز آفتاب خللی در ساخت جاده خور ایجاد نمی کند

یک منبع آگاه از پرسنل شرکت گاز خبر داد:
طرح احداث خط گاز ۵۶ اینچی آفتاب خللی در ساخت جاده خور جناح ایجاد نخواهد کرد .
مشروح را بخوانید...صفحه قدیمی تر