خبرهای کوتاه جناح آنلاین
+( 138 روز پیش ) فاز دوم عملیات آسفالت جاده خور جناح آغاز شد+10عکس

به گزارش جناح آنلاین پیرو سفرهفته گذشته دکتر جادری استاندارهرمزگان به شهرستان بستک و مطابق با تفاهم نامه هیات امنای جاده خور جناح با اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، فاز دوم آسفالت ریزی این جاده به فاز اجرایی رفت.

مشروح را بخوانیدصفحه قدیمی تر